Curs achiziții publice: un pas esențial pentru orice administrator public

curs achiziții publice

Programul are ca scop formarea specialiștilor în domeniul achizițiilor publice. Absolvenții acestui curs achiziții publice vor dobândi competențe esențiale și abilități practice pentru a sprijini și consilia personalul tehnic, economic, administrativ și juridic. Aceștia vor fi capabili să ia decizii informate și corecte în procesul de achiziționare a produselor, serviciilor și lucrărilor, asigurând conformitatea cu cerințele legislative și respectarea deplină a legalității.

Un expert în achiziții publice este un specialist care gestionează diverse aspecte legate de achizițiile realizate de autorități sau entități contractante. Rolul acestuia include planificarea și monitorizarea performanței portofoliului de achiziții, coordonarea procedurilor de achiziție și oferirea de consultanță în domeniu. 

Expertul se asigură că procesul de achiziție publică este derulat eficient și conform reglementărilor, gestionează contractele de achiziție și evaluează rezultatele obținute pentru a asigura îmbunătățirea continuă a procedurilor și performanței achizițiilor publice.

Competențe esențiale în achizițiile publice: abilități dobândite prin formare

Un curs achiziții publice oferă o serie de competențe esențiale care sunt esentiale pentru desfășurarea eficientă a acestui proces complex. Aceste competențe sunt bune pentru a asigura conformitatea legală, eficiența operațională și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și inovare.

  • Planificarea și managementul portofoliului de achiziții

Absolvenții acestui program învață să planifice portofoliul de achiziții publice, aplicând corect conceptele de management și evaluare a necesităților. Aceasta include cercetarea și analiza pieței, precum și elaborarea strategiilor de contractare și documentației aferente.

  • Derularea procesului de achiziție

Competențele acoperă toate etapele procesului de achiziție, de la elaborarea caietului de sarcini și evaluarea ofertelor până la utilizarea negocierii în conformitate cu standardele etice și legale.

  • Managementul juridic și relațional

O înțelegere profundă a normelor juridice care guvernează achizițiile publice este esențială. În plus, se pune accent pe managementul relațiilor cu contractanții și factorii interesați, asigurând o comunicare eficientă și dezvoltarea de relații solide.

  • Tehnologia și inovația în achiziții

Utilizarea sistemelor electronice și a tehnicilor de achiziție inovative este un alt punct forte al acestui program. Absolvenții sunt instruiți să utilizeze instrumentele digitale pentru a eficientiza procesul de achiziție și a implementa soluții inovative.

  • Etică, integritate și performanță

Aplicarea conceptelor de etică și integritate este importantă pentru menținerea standardelor înalte în achizițiile publice. De asemenea, orientarea către performanță și evaluarea continuă a proceselor asigură îmbunătățirea constantă a rezultatelor.

  • Managementul contractului și soluționarea disputelor

Formarea include competențe de management al contractului, de la verificarea și acceptarea rezultatelor până la evaluarea performanței și soluționarea disputelor. Este esențială și adaptarea la schimbări prin aplicarea conceptelor de management al schimbării.

  • Gândirea critică și colaborarea

Capacitatea de analiză și sinteză, gândirea critică, și utilizarea eficientă a comunicării profesionale sunt esențiale pentru succesul în domeniul achizițiilor publice. Colaborarea eficientă în cadrul echipei și cu stakeholderii asigură realizarea obiectivelor de serviciu.

Prin dobândirea acestor competențe, profesioniștii din domeniul achizițiilor publice sunt echipați să gestioneze procese complexe, să asigure conformitatea legală, și să contribuie la dezvoltarea durabilă și inovativă a sectorului public.

Avantajele participării la cursul de achiziții publice

Participarea la acest curs achiziții publice aduce numeroase beneficii semnificative pentru profesioniștii din domeniu. Acest program de formare vă ajută să vă familiarizați cu noile concepte introduse de legislația actualizată în materie de achiziții publice. Prin urmare, veți învăța cum să elaborați strategii eficiente de achiziții, de la planificare și inițiere până la derularea și finalizarea procedurilor.

Un alt avantaj major este înțelegerea modului în care vor fi monitorizate aceste proceduri, precum și a importanței asumării răspunderii. Veți învăța să analizați și să verificați motivele de excludere, să solicitați și să evaluați capacitățile necesare, ceea ce este esențial pentru selectarea ofertanților potriviți.

Cursul vă va oferi, de asemenea, cunoștințele necesare pentru utilizarea noilor criterii de atribuire și pentru evaluarea ofertelor cu prețuri aparent neobișnuit de scăzute. În plus, veți descoperi detaliile legate de procedurile de achiziție realizate integral electronic, un aspect din ce în ce mai relevant în contextul digitalizării.

Veți învăța să parcurgeți etapele procedurale necesare în cazul depunerii unei contestații, atât din perspectiva autorității contractante, cât și din cea a ofertantului. Acest aspect este important pentru a naviga corect și eficient prin procesele juridice asociate achizițiilor publice.

În final, veți avea acces la resurse online oficiale și relevante, care vă vor sprijini pe parcursul întregului proces de achiziție. Aceste resurse sunt esențiale pentru actualizarea constantă a cunoștințelor și pentru aplicarea corectă a legislației în vigoare.

Participarea la acest curs achiziții publice vă va echipa cu abilitățile și cunoștințele necesare pentru a gestiona eficient și conform noilor reglementări toate aspectele legate de achizițiile publice.